Wij helpen u
tijdig over de juiste
informatie te beschikken.

Om uw onderneming te kunnen sturen, heeft u tijdig de juiste informatie nodig. Wij adviseren u over de inrichting van uw administratie, zodat u over deze informatie kunt beschikken. Niet alleen spreken wij uw taal, wij kennen ook uw problemen. Als u dat wilt, verwerken wij uw hele boekhouding en kunt u zich concentreren op uw eigen activiteiten. Op gezette tijden geven wij u dan de informatie die u nodig heeft, om de juiste koers van uw onderneming te bepalen.

Wij bieden u ondersteuning bij tussentijdse rapportages, of verzorgen deze voor u aan de hand van de door u gevoerde administratie. Om samen met u naar de toekomst te kunnen kijken, helpen we uw plannen te vertalen in begrotingen. Samen kijken naar kansen, maar ook naar mogelijke bedreigingen.

Uw jaarrekening stellen wij vakkundig samen, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving.

Francken & Partner heeft ons tijdig gewezen op ontwikkelingen binnen ons bedrijf, onderbouwd met informatie die we op dat moment nodig hadden, zodat we niet in de problemen zijn gekomen.